ALIN BÖLGESİNE SAÇ EKİMİ

Alın Bölgesine Saç Ekimi

Alın Bölgesinin Estetik Açıdan Önemi

Alın bölgesi yüzde aynı zamanda da göz hizasının yakınında bulunduğu için karşı karşıya olduğumuz ya da konuştuğumuz kişilerin direkt olarak dikkatini çeker. Alnımızdaki açıklık ya da seyrelme ise direkt olarak yüz güzelliği ve ifademizi olumsuz yönde etkiler. Karşımızdaki kişinin dikkatini çekecek kadar geriye çekilmiş alın çizgisi ise özgüven kaybına neden alabileceğinden günlük ve sosyal yaşamımızı olumsuz etkiler. Alın açıklıklarını gidermek için alın bölgesine saç ekimi yaptırmak etkin bir çözüm yolu olabilir.

Alın Bölgesindeki Açıklıkların Nedenleri

Doğuştan Gelen Alın Açıklığı

Soyaçekimden kaynaklı doğuştan gelen alın açıklıkları ülkemizde oldukça yaygın görülür. Bu tip açıklıklarda çocuklukta alın açıklığı rahatsız edecek şekilde değildir ancak büyümeyle birlikte alındaki açıklık da büyür. Ergenlik sonunda ise rahatsızlık verecek seviyeye ulaşır. Yaş ilerledikçe küçük dökülmelerle alın açılması devam eder. Hiçbir zaman tam bir kellik görüntüsü almaz ancak rahatsızlık verecek derecede geniş bir alın yapısına dönüşür. Bu tip alın yapısına sahip kişilerde alın bölgesine saç ekimi rahatlıkla uygulanabilir.

Sadece Alın Bölgesinde Görülen Saç Dökülmeleri

Saç dökülmelerinin geneli tek bir bölgede değil kafanın çeşitli bölgelerinde gelişir. Ancak bazı kişilerde saç dökülmeleri yalnızca alın bölgesinde başlar ve alın açıklığına sebep olur. Bu dökülme tipi tam bir kellik oluşturmadan durur ve oldukça açık bir alına sebebiyet verir. Bu tip bir açılmayı ortadan kaldırmak için de yine alın bölgesine saç ekimi önerilir.

Erkek Tipi Saç Dökülmelerinin Başlangıç Evresi

Genel olarak erkek tipi saç dökülmeleri alından başlar. Açılmalar uzun bir süre boyunca alından devam eder bir süre sonra da tepe kısımdaki açılmalarla birleşerek kellik durumunu ortaya çıkarır. Ancak kellik gerçekleşmeden önce alına yapılan saç ekimi hastaya zaman kazandırabilir. Alın bölgesine ekim yapıldıktan sonra tekrar dökülme olmayacağından arka kısımda devam eden dökülmeler uzunca bir süre dikkat çekmeyecektir.

Alın Bölgesine Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?

Alın bölgesine uygulanan saç ekimin diğerlerinden farkı yoktur, aynı yöntemle ekim yapılır. Uzman hekim gerekli olacak greft adedini belirler, ense ya da vücudun başka uygun bir yerinden sağlıklı saç kökleri alır ve nakleder. Ancak alın bölgesine saç ekimi yaparken uzman hekimin saç çizgisi belirlemede azami hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Uzman ön saç çizgisini planlarken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü saç çizgisi kişinin yüz ifadesini değiştirebilen yaşlı ya da genç görünüşünde büyük etken olan bir faktördür. Bu sebeple tecrübe sahibi, işinde usta bir saç ekimi uzmanıyla çalışmanın önemi büyüktür, özellikle de alın bölgesine yapılacak saç ekimlerinde.

Alın Bölgesine Saç Ekimi