Sakal ve Bıyık Ekimi

Sakal veya Bıyık Ekimi işlemi 5 aşamalıdır.

İlk aşama operasyon planlamasıdır. Burada çizimler ve ölçümler yapılır. Şahsın durumu değerlendirilir. Kaç kök ekileceği ve nasıl yerleştirileceği konusunda kişi ile birlikte planlama yapılır.

İkinci aşama lokal anestezi aşamasıdır. Bu aşamada uygulama yapılacak bölgeler hastanın konforlu, ağrısız ve acısız bir operasyon geçirmesi için uyuşturulur. Üçüncü aşama köklerin alım işlemi aşamasıdır. Sakal ve bıyık bölgesine ekilecek olan kıl folikülleri donör bölgeden özel bir cihaz yardımıyla(mikro motor) ve bazende elle idare edilen PUNCH lar yardımı ile çıkarılır.

Dördüncü aşama kıl foliküllerinin yerleştirileceği kanalların hazırlanması aşamasıdır. Burada çok ince ve çok özel kanal açıcılar yardımıyla çalışılır.Bu işlemde kanal açımı işlemi, ekilen kıl köküne orijinal sakal şeklinde yön verecek şekilde olmalıdır.Aksi halde sonuç hüsran olur.Kanal açımı sırasında ağrı ve acı hissedilmez.

Beşinci ve son aşama köklerin nakil aşamasıdır. Burada açılan kanalların içerisine daha önce çıkarılmış olan kökler özel aletler yardımıyla tek tek yerleştirilir ve hasta bir saatlik istirahati takiben evine gönderilir.

Sakal ekimini takiben, ekilen greftler saç gibi dökülme evresi geçirmez veya çok kısa bir evre geçirebilirler. Çıkan sakallar 2 aydan itibaren bir daha dökülmezler.

Sakal Ekiminden 20-25 gün sonra traş olunabilir. Herhangi bir sakıncası yoktur.

Sonuçlar doğaldır. Ekim yapıldığı ilk 10 gün belli olabilir ancak kabukların dökülmesinden sonra hiç kimse sizin sakal ve bıyık ekimi yaptırdığınızı anlamaz.